Publikace

Rukověť urbanismu-pro toho, kdo chce do oboru urbanismus vstoupit, porozumět mu a jednat v něm

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Teoretický článek O. Beneše, J. Heidlera, O. Ševčíka hodnotí koncept příručky urbanismu Jana Jehlíka – „architektury poznání a navrhování prostředí. Oceňuje systematiku a vydefinování kategorií a pojmů, originalitu a původnost práce s fakticitou.Podle autorů článku se urbanistovi Janu Jehlíkovi podařilo díky inovacím vytvořit celistvý systém urbanismu. Článek je prvním vyhodnocením dosud v České republice chybějící „rukověti urbanismu“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten