S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Most – normální a současně mimořádný

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Článek poprvé v České republice hodnotí zvedací most/lávku v Mladé Boleslavi, detailně popisuje konstrukci a její originální prvky, mj. příhradovou dřevěnou konstrukci, zvedací mechanismus - pákový kladkostroj, Howe vazník a d. Akcentuje architektem Rajnišem uplatněný „princip měkkého adaptabilního projektování“ a uvádí výsledek do aktuálního kontextu/mainstreamu současné architektury. Studie je doprovázena dokumentací (10 obr.).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten