Publikace

Článek poprvé v České republice hodnotí zvedací most/lávku v Mladé Boleslavi, detailně popisuje konstrukci a její originální prvky, mj. příhradovou dřevěnou konstrukci, zvedací mechanismus - pákový kladkostroj, Howe vazník a d. Akcentuje architektem Rajnišem uplatněný „princip měkkého adaptabilního projektování“ a uvádí výsledek do aktuálního kontextu/mainstreamu současné architektury. Studie je doprovázena dokumentací (10 obr.).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten