Publikace

Albert Speer - architekt, který „postrádal orientaci a potřeboval vedení

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Deníky psané Albertem Speerem ve vězení ve Špandavě představují modelový příklad „německé sociální biografie“ (J. Fest). Obsahují i názory na architekturu – na Bauhaus, na předválečnou architekturu Miese van der Rohe i na jeho realizace v USA, na vztah architektury, techniky a umění a - „obhajobu stylu proti průmyslové formě“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten