Publikace

Pražská fakulta architektury jako producent knih

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

V článku se provádí podrobná, vyčerpávající rekapitulace publikační činnosti fakulty architektury ČVUT v Praze za poslední dva roky- 2014-2015. U jednotlivých publikací jsou uváděny bibliografické údaje, podrobně je charakterizován a hodnocen obsah. Publikační činnost je hodnocena jako jeden z významných ukazatelů výsledků, které dosahuje fakulta architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten