S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Pražská fakulta architektury jako producent knih

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

V článku se provádí podrobná, vyčerpávající rekapitulace publikační činnosti fakulty architektury ČVUT v Praze za poslední dva roky- 2014-2015. U jednotlivých publikací jsou uváděny bibliografické údaje, podrobně je charakterizován a hodnocen obsah. Publikační činnost je hodnocena jako jeden z významných ukazatelů výsledků, které dosahuje fakulta architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten