Publikace

Česká architektura 2012-2013 čili Ročenka, která přináší „architekturu vystřízlivění“

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Petr Irinkov

Ročenka přináší faktografii – souhrn událostí v architektuře České republiky, výběr realizovaných staveb, soupis udělených cen, vypsaných soutěží, knižní bibliografii atd. Výběr staveb a hodnocení dílem kurátora ročenky – pro roky 2012- 2013 Z. Jiran; klíčová idea hodnocení: česká architektura vstupuje po létech hojnosti do fáze „vystřizlivění“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten