Publikace

Studie odpovídá na otázky hodnocení české (slovenské) architektury šedesátých let, jejích výsledků a místa v kontextu vývoje evropské architektury. Ukazuje na shody i rozdíly, odklon od historizující architektury- navazuje se na český funkcionalismus (ale nikoli pouhý návrat), probíhalo „zprůmyslněné stavebnictví“, v architektuře se propojuje architektura s uměním. Studie otevírá téma „čím může promlouvat architektura šedesátých let k dnešku“ a téma ochrany a zachování staveb šedesátých a sedmdesátých let.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten