S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Studie odpovídá na otázky hodnocení české (slovenské) architektury šedesátých let, jejích výsledků a místa v kontextu vývoje evropské architektury. Ukazuje na shody i rozdíly, odklon od historizující architektury- navazuje se na český funkcionalismus (ale nikoli pouhý návrat), probíhalo „zprůmyslněné stavebnictví“, v architektuře se propojuje architektura s uměním. Studie otevírá téma „čím může promlouvat architektura šedesátých let k dnešku“ a téma ochrany a zachování staveb šedesátých a sedmdesátých let.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten