Publikace

Katedrála pro 21. století. Proč by měla vzniknout a co by mohla nabídnout nová koncertní síň pro Prahu, o níž se začíná hovořit.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architektonické realizace spjaté s kulturou: nová muzea, nové galerie, koncertní síně; jejich role v informační společnosti 21. století: pomáhají lidem poznávat, artikulovat, kultivovat a neformálně spojovat zájmy a aspirace v silně individualizované společnosti. Nová koncertní síň pro pražskou filharmonii – podmínky k její realizovatelnosti: architektonické a investiční nároky, dostatečné kvantitativní zázemí návštěvníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten