Publikace

Proč by měla vzniknout a co by mohla nabídnout nová koncertní síň pro Prahu, o níž se začíná hovořit

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architektonické realizace spjaté s kulturou mezi sebou soutěží; představují jedny z největších investic do veřejných institucí; muzea, koncertní síně – tyto katedrály informační společnosti 21. století – pomáhají lidem poznávat, artikulovat, kultivovat a neformálně spojovat zájmy a aspirace v silně individualizované společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten