S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hledání nové identity. Postsovětská, postsocialistická Moskva.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Metodologické východisko studie - v proměnách architektury poznáváme nejen co se děje se s architekturou samou, ale neméně co se děje se společností: v architektuře se odráží sociální i politický vzestup i pád; v architektuře Moskvy je obsažen "veškerý osud Ruska",; "nová Moskva nových Rusů"; MMDC -Moskovskij meždunarodnyj dělovoj centr-symbol nové Moskvy, metropole s evropskou tváří; aktuální stav: totální urbanizace metropole a naopak podmoskevská oblast v polygon ekologicky šetrných experimentů .

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten