Publikace

Hledání nové identity. Postsovětská, postsocialistická Moskva.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Metodologické východisko studie - v proměnách architektury poznáváme nejen co se děje se s architekturou samou, ale neméně co se děje se společností: v architektuře se odráží sociální i politický vzestup i pád; v architektuře Moskvy je obsažen "veškerý osud Ruska",; "nová Moskva nových Rusů"; MMDC -Moskovskij meždunarodnyj dělovoj centr-symbol nové Moskvy, metropole s evropskou tváří; aktuální stav: totální urbanizace metropole a naopak podmoskevská oblast v polygon ekologicky šetrných experimentů .

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten