Publikace

Jak jsme chtěli bydlet: bytová politika Českosloslovenska 1918–1938

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.