Výzkumné projekty

Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování

Výzkum je částí rešeršní a praktické fáze disertační práce na téma Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování. Projekt se zaměřuje na získání údajů o velkých rozvojových projektech u nás a v zahraničí a sběru realitních dat, na kterých budou dále v rámci disertace sestaveny modely procesů pro sladění veřejných zájmů s cíli developerů při rozvoji velkých projektů. Klíčové údaje budou získávány též formou interview s představiteli veřejného sektoru a soukromých stavebníků ve vybraných zahraničních případových projektech v Německu, Rakousku, Velké Británii a Francii. Grant by měl sloužit k úhradě cestovních výdajů a pořízení odborné literatury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.