Výzkumné projekty

Metadatabáze geografických dat států střední Evropy

Cílem projektu je vytvořit dosud neexistující přehled národních a regionálních geografických databází a informačních systémů, které jsou použitelné z hlediska strategického plánování přeshraničních regionů. Projekt naváže na činnost centra Geografických Informačních Systémů (GIS) UTP ČR na ČVUT.Výsledky projektu budou poskytnuty centru UTP ČR jako podklad pro formulaci návrhu projektu středoevropské metadatabáze. Uvažuje se též o využití výsledků ve výzkumném záměru Akademie fur Raumforschung und Landesplanung v Hannoveru (ARL), který se týká problematiky přeshraniční metadatabáze ve střední a jihovýchodní Evropě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.