Výzkumné projekty

Významné architektonické a urbanistické počiny ve švýcarském kantonu Ticino

Hlavní řešitel

Kovářová, V.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.