Výzkumné projekty

Architektura z PET lahví

Kniha o architektuře z PET lahví se bude skládat ze tří částí. 1, Popis výsledků fyzických testů na PET lahvích v laboratoři 2, Ukázky staveb z PET lahví a krátká historie staveb z PET materiálu 3, Využití PET lahví ve výuce Proč se zabýváme ve výuce architektury recyklací PET lahví? Otázkou, jak recyklovat PET lahve se zaobírají lidé na celém světě, ale je to stále málo. Existuje mnoho více či méně sofistikovaných metod, jak tyto lahve recyklovat, ale je fakt, že pokud se podíváme leckde do přírody (například do oceánů na tisíce kilometrů vzdálených pevnině) najdeme tam zbytky PET materiálu. Odpad, obzvláště ten plastový, se velmi jednoduše dostává vlivem povětrnosti a mořských proudů daleko do oceánů, kde za působení slunce degraduje na částečky o velikosti planktonu a stává se součástí potravního řetězce. Pokud jíte mořské ryby, stáváte se součástí tohoto procesu recyklace i vy osobně. V průzkumu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Všechny sebrané vzorky mořské vody po celém světě již obsahují stopy plastu. Historie architektury z PET lahví je těžko vypátratelná, neboť se jedná o stavby vzniklé v méně rozvinutých částech světa jeko je Afrika nebo Jižní Asie, kam se balené vody a nápoje snadno dostaly, nikoliv však systémy recyklace. Zde se PET lahev, naplněná hlínou stala velmi lacinou cihlou. V Jižní Asii byly nejdříve ke stavbám použity lahve skleněné, známý je například klášter Wat Pa Maha v Thajsku. První celoplastový dům, postavený jen z PET lahví stojí v Eco-Tec Ecoparku El Zamorano v Hondurasu. Známý je také dům Tomislava Radovanice v Srbsku, celý vystavěný jen z PET lahví a plastového materiálu. San Pablo plastic bottle school na Filipínách je jednou ze zdokumentovaných veřejných staveb, kde Illac Diaz and the My Shelter Foundation naplnili 1.5 litrové lahve od sodovky hlínou a vytvořili tak jakési vepřovice, které byly tvrdší než beton. Na Taiwanu vznikla tak zvaná EcoARK Exhibition Hall, která dokazuje možnost použití PET lahví v

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.