Výzkumné projekty

Současné tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká republika od r.2000)

Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvéde do souvislostí kvalitní realizace rodinných domů od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací a ve srovnání s jinými typologiemi se jedná o realizace s největšími zásahy klienta, díky jemuž dostáváme přesnější obraz společnosti. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v oblasti individuálního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.