Výzkumné projekty

Současné tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká republika od r.2000)

Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2015,(01), 74-77. ISSN 0862-7010.
Rok
2015
Anotace
tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2014,(04-05), 38-41. ISSN 0862-7010.
Rok
2014
Anotace
tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
In: Individual housing in Czech republic in european context. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014, pp. 55-59. ISBN 978-80-01-05603-5.
Rok
2014
Anotace
Jak bydlí architekti ve vlastních domech? Jaký je výsledek, když v procesu navrhování klient = architekt? Jsou vlastní domy architektů manifestem autorovy tvorby? Na tyto a další otázky asi nelze nalézt obecné odpovědi, ale na konkrétních příkladech 15 rodinných domů českých architektů se autor snaží přiblížit motivace, přístupy a konkrétní podmínky vzniku jednotlivých vybraných realizací.
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014. ISBN 978-80-01-05560-1.
Rok
2014
Anotace
O rodinných domech: rozhovory s architekty je souhrnné vydání tematických rozhovorů s českými architekty zejména o rodinných domech. Rozhovory vznikaly v letech 2012 – 2014.
/vyzkum-a-spoluprace/publikace/15127/czech-houses---copy.jpg
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J., - Beneš, O.
Publikováno v
Praha: KANT, 2014. ISBN 978-80-7437-140-0.
Rok
2014
Anotace
This publication consciously presents remarkable and innovative projects that represent a small minority within a flood of banal production in Czech republic. The family homes, villas, and luxury residences captured in the book’s photographs and written descriptions do not represent the mainstream, but their significance is uncontested.
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2014,(03), 52-57. ISSN 0862-7010.
Rok
2014
Anotace
tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2014,(01), 86-91. ISSN 0862-7010.
Rok
2014
Anotace
tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
In: Architektura: produkce a recepce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013, pp. 69-75. ISBN 978-80-01-05458-1.
Rok
2013
Anotace
Doc. Ing. arch. Ján Stempel se v poslední dekádě věnuje zejména stavbám menšího měřítka – rodinným domům. Vztah mezi architektem a klientem - uživatelem rodinného domu - má v porovnání s jinou typologií staveb velmi zásadní vliv na konečnou podobu realizace. Příspěvek má za cíl představit klienty a podmínky, za kterých realizace a návrhy rodinných domů z dílny architekta Stempela vznikají.
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2013,(06), 78-83. ISSN 0862-7010.
Rok
2013
Anotace
Tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v České republice
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
In: Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. pp. 26-31. ISBN 978-80-01-05372-0.
Rok
2013
Anotace
Text představuje základní výčet předních autorů rodinných domů v České republice v období 2000 - 2012 a jejich realizací, včetně základního roztřídění dle autorova přístupu a společenských tendencí.
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2013,(04), 60-65. ISSN 0862-7010.
Rok
2013
Anotace
tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2013,(03), 62-67. ISSN 0862-7010.
Rok
2013
Anotace
tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architekt. 2013,(03), 2. ISSN 0862-7010.
Rok
2013
Anotace
úvodní studie o architektuře individuálního bydlení v Čechách v první dekádě po roce 2000
Autoři
Tesař, J. - Stempel, J. supervisor
Publikováno v
Defense date 2018-06-05. PhD Thesis. CTU FA. Department of Architectural Design I. Supervised by J. STEMPEL.
Rok
2018
Anotace
Disertační práce se věnuje realizacím rodinných domů, které byly navrženy architektem pro konkrétního klienta na konkrétní místo. Jedná se o stavby, které vznikly na českém území nebo je navrhli čeští architekti mimo ČR. Práce tyto realizace systematicky uvádí do souvislostí a snaží se odhalit společné tendence.
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Stavba. 2018, 25(03), 62-63. ISSN 1210-9568.
Rok
2018
Anotace
Recenze dvou realizací řadových domů. První dům se nachází v Praze a je navržený od Dušana Urbanczyka, druhý je vlastní rodinný dům s ateliérem v Benešově u Prahy od Holiš-Sochová architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.