Výzkumné projekty

Současné tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká republika od r.2000)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.