Výzkumné projekty

Inovace cvičení Urbanismu 1

Předkládaný projekt si klade za cíl inovaci cvičení ze studijního předmětu Urbanismus I, který je určen studentům bakalářského studijního programu Fakulty architektury ČVUT. V rámci inovace předmětu budou pracovní bloky obohaceny o krátká cvičení z teorie urbanismu a urbanistické typologie, probírané na přednáškách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.