Výzkumné projekty

Inovace cvičení Urbanismu 1

Hlavní řešitel

Zdráhalová, J.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.