Výzkumné projekty

Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury

Lidská činnost má negativní vliv na stav životního prostředí, včetně vyčerpávání zdrojů, znečištění a produkce odpadu. Vystavěné prostředí na tomto stavu významně participuje. Pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí je proto nutná změna přístupu k navrhování staveb. Architekti ale na tuto změnu nejsou dostatečně připraveni. Původcem je výuka na architektonických školách, které buď dominuje esteticko-provozní stránka architektonického návrhu nebo jsou stavěny do popředí pouze dílčí ekologické aspekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.