Výzkumné projekty

Udržitelný rozvoj - Důsledky pro architektonickou tvorbu

Podstatou projektu je aplikace metody research by design v kombinaci s metodou design research a metodou případových studií (case studies) na tématu Ekologické obytné soubory. Předmětem úzké spolupráce mezi studenty DS a pedagogy bude návrh obytného souboru v konkrétní situaci, na kterém budou testovány různé stupně udržitelnosti v závislosti na programu projektu, volbě stavebních typů a různých materiálových variantách a zpětně vliv celého řešení na architektonický výraz domu. V rámci projektu bude současně testována metoda research by design v malém kolektivu - v ČR se bude jednat o první vědomý pokus práce touto metodou. V rámci řešení projektu budou využity odborné znalosti akademických pracovníků (navrhování a realizace udržitelných staveb, pedagogická praxe) v kombinaci s teoretickými znalostmi jednotlivých studentů DS (témata DP - Tendence udržitelného vývoje v architektuře, Vývoj typologie městského bydlení, Architektura a zdraví, Přírodní materiály v architektuře) a poznatky z

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.