Výzkumné projekty

Udržitelný rozvoj - Důsledky pro architektonickou tvorbu

Autoři
Zemenová, L.
Publikováno v
In: Ekologie versus architektura. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2011. p. 24-25. ISBN 978-80-01-04769-9.
Rok
2011
Anotace
Kapitola z publikace Ekologie a architektura prezentuje zkušenosti výsledky a příklady osvědčených postupů z Německa (ENOB, DGNB). Günter Löhnert a jeho návrhy trvale udržitelných staveb.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Praha: 2010. PhD Thesis. Fakulta architektury ČVUT.
Rok
2010
Anotace
Výběr stavebních materiálů má zásadní vliv na chování budovy a její vnímání člověkem. Pestré používání různorodých materiálů, jejich vědomě nestandardní použití a půjčování materiálů z jiných průmyslových odvětví se stává uznávaným tvůrčím nástrojem architekta. Důraz na vizuální složku architektonického prožitku v kombinaci se standardizací stavebních prvků nevyhnutelně vede ke ztrátě hmatovosti, měřítka a pocitovosti architektury. Vzhledem k tomu, že autor vnímá jako klíčovou multismyslovou kvalitu budovy, její šetrnost k životnímu prostředí a kvalitní vnitřní prostředí budov, je rozsah práce zaměřen na přírodní stavební materiály, u kterých se takovéto kvality předpokládají. Uplatnění přírodních materiálů má v našem kulturním okruhu tradici, která s nástupem průmyslové revoluce postupně vymizela. Cílem této práce je ověřit, zda lze oprostit přírodní materiály od jejich stigmatu rurální architektury a zda pro ně lze nalézt uplatnění v současné moderní architektuře.
Autoři
Zavřel, Z. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building. Prague: Czech Technical University, 2010. pp. 783-786. 1. ISBN 978-80-247-3624-2.
Rok
2010
Anotace
The CTU, Faculty of Architecture emphasizes the meaning of Sustainable development only in the last few years, but the interest of students and teachers in this issue grows exponentially. The goal of FA is to systematically intensify its' students' motivation to implement ecologic principals of architecture into the architectural design in compliance with the improvement of quality of life and therefore increasing the quality of education on the CTU, Faculty of Architecture. Sustainability will be seen as an integral part of design projects on many different levels. The teachers will develop appropriate teaching methods combining technical knowledge with aesthetical experience. For different phases of the study new types of building briefs need to be developed. The final goal is to change the students' sensitivity to the environmental issues.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.