Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Současná schodiště 2018: architektura a konstrukce

Schodiště jako významný architektonický prvek nabízí tradičně širokou typologickou škálu řešení a často se stává ústředním výrazovým prvkem stavby. Variace řešení se rozvíjejí s velikostí a účelem využití stavby, použitím schodiště v exteriéru či interiéru nebo podle zvolených materiálů a technologií. Přesto všechno jsou hlavní zásady návrhu a realizace pro všechna schodiště společné. Tématem schodiště a jeho návrhu se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia FA ČVUT. Přehledné srovnání současných přístupů k návrhu schodiště coby významného architektonického detailu je součástí výzkumného záměru mapování současné architektury na Ústavu navrhování 1 FA ČVUT. Konference udržuje kontinuitu s organizátory workshopu Schody, prezentovaným ateliery Ústavu navrhování 2 na podzim roku 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=YzQrS1LuZKU), a odborné konference Moderní schodiště 2017 (http://www.modernischodiste.cz), pořádanou 12.10. 2017 na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Neopominutelným východiskem, které rezonovalo na brněnské konferenci, je užití norem a jejich nároků, které svou nezávazně - závaznou formou zakotvení v české stavební legislativě významně ovlivňují možnosti architektonického řešení nejen v návrhu schodiště. Soustavné mapování tématu současného schodiště umožní kromě rozvinutí témat realizovaných akcí a shrnutí příspěvků a závěrů konference ve sborníku též přípravu antologie Současná schodiště, doplňující publikační řadu Ústavu navrhování I o významné a v Česku dosud nepublikované shrnutí kvalitních příkladů současných architektonických přístupů, návrhů a realizací schodišť v jejich typologické šíři. (tématicky příbuznou publikací, ovšem spíše technického rázu, je příručka Schodiště, rampy, žebříky. Praha: Grada Publishing 2008. ISBN 978-80-247-2688-5) Proto je konference koncipovaná jako mezioborový dialog mezi doktorandy, studenty, architekty, projektanty, výrobci schodišť a zástupci dalších souvisejících profesí

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.