Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Mezioborové dotazníkové šetření na podporu projektu GAČR 16-23901S - Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

Cílem dotazníkového šetření je získat data pro podporu projektu "Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí" řešeného na FA ČVUT. Dotazník bude koncipován tak, aby ověřil dosavadní získané poznatky a průběžné výstupy projektu oslovením samotných pacientů s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí. Dotazník bude vytvořen a vyhodnocen ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Výstupy tak budou využitelné i pro vědeckovýzkumné účely v oblasti medicíny. Prostředky budou využity zejména na spolupráci se statistikem/sociologem a na materiálové zajištění dotazníkového šetření.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.