Výzkumné projekty

Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování obrazu města

Hlavním cílem výzkumu je vypracování obecné metodiky kvalitního zadávání územních plánů ( jejich veřejných a formálních stránek, vymezení fenoménu obrazu města a strategie vývoje města, definování případů s potřebou dvojvrstevného územního plánu a přechod od funkčního vymezení k vymezení území města podle urbánního charakteru).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.