Výzkumné projekty

Proměna krajiny post komunistických států: mezinárodní mezioborová studentská konference

Evropské post-komunistické státy se před lety musely vypořádat s novými výzvami v tvorbě krajiny a to jak s jejím rozvojem, tak i jejími proměnami či přeměnami nebo degradací. Na rozdíl od západní Evropy zažily postkomunistické země rychlou změnu v politickém systému bez přiměřené změny v akademickém, odborném a politickém chápání krajiny. Nové sociální a politické paradigma ovlivnilo nejenom její vnímání, ale i přístup a metody krajinné tvorby. Cílem konference je řešit otázky spojené s nedávnou historií a budoucností městské, příměstské a venkovské krajiny v post-komunistických zemích Evropy. Důraz bude kladen na mezinárodní a interdisciplinární dialog z akademické a profesní perspektivy post-komunistických proměn krajiny a to z hlediska širokého spektra profesí (například krajinářská architektura, architektura, urbanismus krajinné inženýrství, krajinná ekologie, regionální politika, ekonomie a jiné). Jednacím jazykem konference bude angličtina. HLAVNÍ CÍLE KONFERENCE: Prezentace

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.