Výzkumné projekty

Prohloubení a doplnění studiních materiálů v rámnci ateliérové výuky, dějin architektury IV a V, výtvarné tvorby V, deskriptivní geometrie II.

Vzhledem k tomu, že projekt se skládá z několika dílčích aktivit, tak i zde je popíšeme v jednotlivých částech prjektu: V předmětu ateliérová výuka se projekt soustřeďuje na ateliér hostujícího profesore Winyho Maase, v jehož rámci v nadcházejícím semestru budou spolupracovat vedoucí ateliérů a studenti TU Delft, FA ČVUT, FA VUT, FUA TUL a ARCHIPu na projektu nazvaném Czech Fantasies. Jeho cílem je zmapovat a poukázat na současné problémy celé ČR pomocí návrhů studentů. Pro dosavadní práci Winyho Masse je charakteristické využívání computational designu (výpočetního návrhu), který na FA ČVUT vyučují oba členové řešitelského týmu. Spolupráce tak nabízí prohloubení studentských znalostí výpočetního navrhování. Výsledná podpora v semestru a při workshopu tak bude spočívat ve vytváření skriptů a nástrojů na míru studentským projektům, efektivní práci s daty a automatizaci rutinních úloh. Vzniklé výstupy bude možné využít jak v budoucích ateliérových zadáních, tak v předmětech CAD - Scripting (3 a 4) a Počítačové navrhování (1, 2 a 3).V předmětu dějiny architektury bude uspořádána na Fa jedinečná výstava modelů architektury Le Corbusiera, zapůjčených College of Design and Engineering NU Singapore. Modely putují v rámci projektu LC150+ po evropských školách architektury a záměrem je představit je i na půdě naší fakulty. Výstavů modelů bychom rádi doplnili o sérii přednášek (např. vliv LC na českou architekturu, dílčí aspekty díla LC), fotografie staveb LC, prezentaci knih o LC ve studovně FA apod. Akce by tak ve vazbě na (přinejmenším) předměty DAT4 a DAT5 představila širší (v běžných přednáškách nezachytitelný) rozměr díla mimořádného architekta, umělce a teoretika. Hlavní část úpravy v rámci modulu Cita developmentuz bude inovován tak, aby odpovídal plánovanému vzdělávání v této oblasti. V rámci projektu se dále prohloubí návaznost povinných a volitelných předmětů v oblasti developmentu (PRES 3, Urbanismus VII, Development I. a II.).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.