Výzkumné projekty

Prohloubení a doplnění studiních materiálů v rámnci ateliérové výuky, dějin architektury IV a V, výtvarné tvorby V, deskriptivní geometrie II.

Hlavní řešitel

Šestáková, I.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.