Výzkumné projekty

Architekrtura a urbanismus podpora inovace studiních předmětů v úrovni studijních materiálů

Hlavní řešitel

Šestáková, I.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.