Výzkumné projekty

Architekrtura a urbanismus podpora inovace studiních předmětů v úrovni studijních materiálů

"Projekt pojímá do svého celku několik oblastí výuky, jedná se jak výuku architektury a urbanismu, teorie arcvhitektur, dějin architektury, ale též oblast stavitelstí v oblasti enegeticlké náročnosti budov. Systematizaci tvorby vystavěného prostředí na úrovni města či na úrovni druhové typologie se ve světě věnuje trvalá intenzivní péče. Komplexnější systémy přístupu ke stavbám jsou fenoménem řidším, zdaleka však ne ojedinělým . Svázáním těchto jevů do jednotnější systematiky a jejich názornou komunikací bude doplněna v domácím prostředí dosud chybějící pomůcka, poskytující studentům architektury i jejím laickým uživatelům základní osnovu usnadňující doplnění návazných prohlubujících znalostí. Současně umožní snadněji navázat v rámci jednotlivých druhových či tematických typologiích. Předmět Teorie krajinářské architektury je na naší fakultě vyučován teprve krátce v souvislosti se zavedením nového studijního programu Krajinářská architektura. Oproti Teorii architektury se jedná o velmi mladý obor ve světovém měřítku. Vyučující předmětu neustále naráží na nedostatek zdrojů v českém jazyce. Proto se soustavně věnuje vyhledávání a překládání textů, které pak využívám ve výuce. Protože v přednáškách lze uvést jen stručné úryvky, v plném znění dávám texty studentům k dispozici na platformě MS Teams. Energetická náročnost budov, kterou v současné době vytváří nejen kvalita obálky budovy, ale také technické zařízení budovy, je jedním z důležitých faktorů samotného návrhu budovy. Znalost této problematiky dodá budoucím architektům nadhled a přinese možné kombinace systémů, které je potřeba zakomponovat do návrhu budov od samého začátku jeho existence. Vzhledem k růstu cen energií i cen na trhu práce se jedná o velmi aktuální tematiku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.