Výzkumné projekty

Konference Development 2024 - Jak urychlit výstavbu dopravní infrastruktury?

Nosným tématem konference, řešeným problémem, jsou možnosti, jak urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Na konferenci budou představeny inovace ve stavebních technologiích, udržitelný rozvoj a efektivní řízení projektů. Cílem konference je nalezení nových způsobů financování, podporu digitální transformace ve stavebnictví a vytvoření strategií pro zlepšení celkové infrastrukturní efektivity. Konference bude rozdělena na dopolední odbornou sekci, kdy přednášející studentům představí způsoby, jak využít dostupné inovace ke zkrácení části životního cyklu dopravní infrastruktury, od prvotních plánů na její vznik, přes projektování a realizaci včetně financování. Druhá (odpolední) část je pak věnována studentům především z FA, FSV a FD ČVUT, ale nejen jim, k prezentování dílčích výsledků svého výzkumu. Tyto témata a cíle by měly účastníkům konference poskytnout komplexní pohled na výzvy a příležitosti spojené s rychlejší výstavbou dopravní infrastruktury v roce 2024.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.