Výzkumné projekty

Dějiny staveb-podrobný SHP staveb 1.pol. 20. stol.

Představení výsledků podrobného stavebně historického průzkumu domu čp 89 v Kadani- průřez dějinami domu jako funkčního i stavebního organismu a jako odraz každodenního života v něm. Z výpovědi stavby samé nejprve nacházíme dům v atypické situaci sevřený mezihradební městskou zdí , zdí parkánovou a předbraním městské brány. Atypické chování disposice domu a možnosti vůči "veřejnému" prostoru jsou specifikem tohoto domu.V mladším horitontu plasticky vyvstává obraz a způsob chování jinak blíže neznámého lakomého podnikatele v polovině 19. stol i pohnuté dějiny 30-40. let 20. stol. , které se dotkly podle nalezených stop i sledovaného domu, např.. zazděné artefakty-obětiny?. studenti zpracovali terénní výzkum, nyní je třeba převést výsledky do formy, prezentpovatelné v referátu (ppt) a na panelu - posteru. jejich podíl je vyrovnaný, každý zpracuje některou část

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.