Zprávy

Studujte development na naší fakultě

Chcete porozumět developmentu – přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí? Zapište si magisterské volitelné předměty Development I a Development II nebo studujte magisterský modul Development!

Již druhým rokem pokračuje výuka předmětů Development I a Development II, která je součástí nového magisterského modulu Development. Na výuce se podílí kromě pedagogů fakulty i odborníci z praxe.

Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Jedná se o rozšíření pohledu na stavby o rozměr socio-ekonomický (financování, marketing, obchod) a procesní (právo a management). Absolventi by měli zvládat výzvy udržitelné, ekonomicky proveditelné a společensky zodpovědné výstavby a nalézt tak lepší uplatnění v projekčních i developerských týmech.

Modul Development

Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v oblasti developmentu.

Modul Development (DEV) je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů o autorizaci v oboru architektura. Do studijního modulu je nutné se přihlásit před začátkem semestru 1. ročníku magisterského studia na studijním odd.(p.Libuše Křenová).

Garantem studia v modulu Development je Ústav nauky o budovách, informace ke studiu developmentu poskytne Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.