S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Studujte development na naší fakultě

Chcete porozumět developmentu – přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí? Zapište si magisterské volitelné předměty Development I a Development II nebo studujte magisterský modul Development!

Již druhým rokem pokračuje výuka předmětů Development I a Development II, která je součástí nového magisterského modulu Development. Na výuce se podílí kromě pedagogů fakulty i odborníci z praxe.

Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Jedná se o rozšíření pohledu na stavby o rozměr socio-ekonomický (financování, marketing, obchod) a procesní (právo a management). Absolventi by měli zvládat výzvy udržitelné, ekonomicky proveditelné a společensky zodpovědné výstavby a nalézt tak lepší uplatnění v projekčních i developerských týmech.

Modul Development

Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v oblasti developmentu.

Modul Development (DEV) je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů o autorizaci v oboru architektura. Do studijního modulu je nutné se přihlásit před začátkem semestru 1. ročníku magisterského studia na studijním odd.(p.Libuše Křenová).

Garantem studia v modulu Development je Ústav nauky o budovách, informace ke studiu developmentu poskytne Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.