Předmět Development II seznámí studenty se základy řízení projektů, nástrojů k tomu potřebných, tvorbou projektových struktur, kontroly plnění kvality, časových milníků a tvorbou rozpočtů a nákladů.

Studenti se budou rovněž seznamovat v logické posloupnosti a relevantní úrovni podrobnosti zejména v oblastech: principů tvorby projektové struktury, projektové kultury, stanovení hranic projektu, odpovědnosti v rámci projektového týmu, projektového plánování a administrace.

V rámci cvičení se budou studenti seznamovat formou práce na praktických příkladech a případových studií na modelových případech tvorby a řízení projektu.

 

Související předměty

518DEV1 Development I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.