S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Předmět Development II seznámí studenty se základy řízení projektů, nástrojů k tomu potřebných, tvorbou projektových struktur, kontroly plnění kvality, časových milníků a tvorbou rozpočtů a nákladů.

Studenti se budou rovněž seznamovat v logické posloupnosti a relevantní úrovni podrobnosti zejména v oblastech: principů tvorby projektové struktury, projektové kultury, stanovení hranic projektu, odpovědnosti v rámci projektového týmu, projektového plánování a administrace.

V rámci cvičení se budou studenti seznamovat formou práce na praktických příkladech a případových studií na modelových případech tvorby a řízení projektu.

Související předměty

DEV1 Development I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková