Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Vyhlášení 10. ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže

Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlašuje desátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže, která je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu zapsaným v zimním semestru akademického roku 2021/2022 nebo v letním semestru 2020/2021 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

Motto

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

Thomas Schröder

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2021/22 a letním semestru akademického roku 2020/21.

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v publikaci a na internetových stránkách FA ČVUT.

Účastníci soutěže

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2021/2022 nebo letním semestru akademického roku 2020/2021 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže nominovat maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Termíny soutěžní přehlídky

  • 17. 12. 2021 – vyhlášení soutěžní přehlídky
  • 2. 2. 2022 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, cd) sekretářce soutěže Janě Kubcové. Odevzdání projektů proběhne v místnosti č. 432 od 9 do 14 hodin.
  • 17. 2. – 10. 3. 2022 – výstava soutěžních projektů v přízemí FA a na webových stránkách FA ČVUT
  • zasedání poroty a vernisáž s vyhlášením výsledků proběhne v době konání výstavy

Porota

Odevzdané projekty budou hodnoceny porotou tvořenou externími odborníky (nezávislí) i architekty-pedagogy (závislí). V letošní porotě zasednou za nezávislé odborníky architekti Jakub Nakládal, Jaroslav Šafer a Jiří Zábran, do závislé části budou vylosováni zástupce pedagogů ZANu a zástupce pedagogů ATELIÉRu, jehož studenti se přehlídky nezúčastní.

Ocenění

FA ČVUT věnuje pro oceněné v soutěžní přehlídce celkem 18 000,– Kč. O rozdělení a výši cen rozhodne odborná porota.

Informace

Podrobné a aktuální informace o soutěžní přehlídce najdete na webových stránkách Druhé kůže. Sekretářkou soutěže je Jana Kubcová / Ústav nauky o budovách.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout