Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Fakulta architektury hledá ombudsmana nebo ombudsmanku

Bezpečné, spravedlivé a rovné studijní a pracovní prostředí je prioritou pro Fakultu architektury ČVUT. Nyní tato největší vzdělávací instituce zaměřená na výuku architektury, krajinářské architektury a designu v České republice jako první z fakult na ČVUT vyhlašuje výběrové řízení na pozici ombudsmana nebo ombudsmanky.

K záměru zřídit na FA ČVUT novou funkci, která bude vytvářet prostor pro dialog a důvěrnou pomoc v otázkách etiky, kultury, studijního a pracovního prostředí a zneužití moci, se souhlasně vyjádřil Akademický senát.

„Udělali jsme jasný a konkrétní krok směrem ke kultivaci prostředí fakulty. Rádi bychom působnost nastavili tak, aby se na ombudsmana*ku mohli obrátit nejen studující, ale i akademické pracovnice a pracovníci, zaměstnanci a zaměstnankyně,” říká děkan Dalibor Hlaváček.

Na Fakultě architektury bude ombudsman*ka osoba nezávislá na vedení fakulty. Její úlohou bude poskytovat pomoc a podporu v situacích, které vykazují znaky neetického jednání, diskriminace, psychického nátlaku nebo nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici. A to formou poradenství, konzultací nebo mediace mezi stranami konfliktu. Bude také iniciovat a podílet se na koncepci preventivních a vzdělávacích programů. „Myslíme si, že důležitá je nejen pomoc individuálním lidem, ale také systémový monitoring obecnějších potřeb nebo problémů, který poskytne zpětnou vazbu vedení školy, a to pak bude moci nějakým způsobem reagovat,“ vysvětluje Klára Brůhová z Komise pro rovné příležitosti, která stojí za přípravou této nové pozice na FA ČVUT.

Rámec fungování institutu bude určovat charta Ombudsmana*ky FA ČVUT, která definuje rozsah působnosti v rámci školy, hlavní úkoly, zásady činnosti a konkrétní pravomoci.

Institut vysokoškolských ombudsmanek a ombudsmanů je v zahraničí poměrně běžnou záležitostí. V České republice zavedla funkci studentského ombudsmana*ky jako první (2014) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.