Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Ceny Laurus patří projektům hojícím krajinu

Ve čtvrtek 23. března se na Fakultě architektury ČVUT konalo slavnostní vyhlášení vítězů a vítězek letošního ročníku studentské soutěže krajinářské architektury Laurus. Mezi vítězi se umístily také tři projekty studujících z FA.
© Iveta Valentová

Laurus přináší nezávislý pohled na kvalitu výuky krajinářské architektury a klade si za cíl motivovat studující i vyučující skrze srovnání mezi jednotlivými ateliéry a školami. Porota ve složení Matej Draslar, Jakub Finger a Katarína Ruschková vybírala ve čtyřech kategoriích z 30 projektů přihlášených studentkami a studenty sedmi evropských univerzit.

V kategorii Velké měřítko zvítězil projekt Důl Bílina Afterparty Václava Suchana z ateliéru Salzmann. Práce je návrhem rekultivace hnědouhelného dolu a jeho znovupropojení s okolní krajinou i městem Bílina. Území vrací zpět přírodě, hojí těžce zkoušenou krajinu a lidem dává šanci na její šetrné znovuvyužití. „Jde o dobře zvolené zadání s kvalitní a uchopitelnou strukturou řešení – jasně definované teritorium, čitelný koncept se zohledněnou časovou osou. Velké měřítko má zpracovaný i kvalitní detail, kterým jej autor propojuje a podporuje," uvádí porota v hodnocení.

Nejlepší práci středního měřítka zpracoval studentský tým Zahradnické fakulty MENDELU a Přírodovědecké fakulty UPOL. Projekt se rovněž zabývá územím ovlivněným těžebním průmyslem. Porotci a porotkyně kladně hodnotili optimální mix přístupu ke krajině a k jejímu využití s přesahem do následné rekultivace a kultivace: „Kvitujeme, že autorský tým v projektu využívá nutný proces těžby k nastartování nových procesů v krajině a utváření její adaptované kompozice. Tím se nejedná o pouhou rekultivaci, ale o nové vytváření krajiny již v průběhu těžby."

Až za hranice“ se vydala Tereza Černíková ze ZKN Špalková, která obsadila první místo v kategorii Malé měřítko. Navrhuje prostorový koncept pro zavlažovací nádrž Sukov, jež ztratila svou původní funkci, ale zůstává historickou stopou v krajině. Porota práci ocenila jako „citlivou transkripci geometrického a technického řešení do krajinářského jazyka. Pomocí intarzie vytváří novou kvalitu místa a přidává další vrstvu „low-tech“ počinu."

V kategorii Ideové měřítko byly oceněny práce Kořeny od Barbory Husákové z FA a Świnoujście 2+, za kterou stojí tým z FA VUT.

Finálové práce přihlásili studující z FA ČVUT, FA PPZ ČZU, FA VUT, ZF MENDELU, PF UPOL, FZKI SPU Nitra a Leibniz Universität Hannover. Všechny jsou k prohlédnutí na stránce soutěže. Fotografie z vyhlášení najdete v galerii Ze života FA.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.