Zprávy

Představujeme nové docentky a docenty

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT 20. června převzalo v Betlémské kapli jmenovací dekrety šest nových docentek a docentů z FA.
© Jiří Ryszawy

doc. Ing. arch. Tomáš EFLER

Architekturu studoval v Praze a Paříži na EAPLV. V roce 2005 absolvoval pod vedením profesora Václava Girsy na Fakultě architektury ČVUT. Ve své samostatné architektonické tvorbě v rámci Architektonického studia Merboltice se věnuje návrhům a projektům spojeným s obnovou historických objektů a areálů a zejména lidové architektury. Na FA vede vlastní ateliér a působí jako pedagog v rámci Ústavu památkové péče. Jedním z trvalých témat jeho zájmu v teoretické a praktické rovině je tradiční venkovský dům na česko-sasko-polském pomezí, související stavebně-historický průzkum, technologické možnosti opravy a revitalizace historických staveb a podpora tradičních řemesel a technologií ve vztahu ke kvalifikované péči o architektonické kulturní dědictví.

© Jiří Ryszawy

doc. mgr. Hubert Kamil GUZIK, Ph.D.

Historik architektury, absolvent Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze. Středem jeho zájmu jsou dějiny architektury 20. století v sociologickém kontextu a feministická i genderová kritika architektury. V letech 2006–2009 byl redaktorem architektonického časopisu Stavba a od roku 2009 pracuje jako odborný asistent na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT. Publikoval v odborných časopisech v České republice, Polsku a Velké Británii. V poslední době se věnuje tématu kolektivního bydlení. V roce 2014 vydal knihu Čtyři cesty ke koldomu: Kolektivní bydlení, utopie české architektury 1900–1989.

© Jiří Ryszawy

doc. Dipl. arch. Luis Miguel MARQUES

Studium architektury absolvoval na California Polytechnic State University. V roce 1990 studoval ve Florencii u architekta Cristiana Torralda di Francia, zakladatele ateliérů Superstudio. Od roku 1993 žije a pracuje v Praze. V letech 2001–2012 byl partnerem studia HMArchitekti, které realizovalo například rekonstrukci galerie Mánes nebo autobusové nádraží v Příbrami oceněné na Grand Prix Obce architektů 2010. Od roku 2012 spolupracuje s ateliérem Krátký, který realizoval kancelářskou budovu Mechanica Business Center ve starém průmyslovém areálu Waltrovka. V roce 2018 byl jedním z autorů soutěžního projektu pro nové sídlo České spořitelny, který se umístil mezi šesti finalisty.

© Jiří Ryszawy

doc. Ing. arch. Kateřina SÝSOVÁ, Ph.D.

Absolvovala magisterské i doktorské studium na FA ČVUT se studijními pobyty v Rakousku a Švýcarsku. Podílela se na založení Experimentálního ateliéru v Molabu, kde se studujícími zkoumá možnosti netradičních materiálů i navrhovacích postupů, zejména využívá odpadní a recyklované materiály. S Henri Achtenem vydala v roce 2014 knihu 150 000 PET Bottles, kde popsala existující stavby z PET lahví, vlastní pokusy, i jak s tímto materiálem seznamuje studující. V roce 2014 zahájila výzkum recyklátu v architektuře a s týmem vyvinula PET(b)rick – patentovanou cihlu – lahev z polyethylen tereftalátu. V roce 2016 založila organizaci PETMAT zabývající se recyklátem plastu a jeho využitím v architektuře a designu.

© Jiří Ryszawy

doc. Ing. arch. Marek TICHÝ

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT. V letech 1993–1994 studoval na škole architektury v Nantes, po studiu pracoval v Nantes a v Paříži v ateliéru 3A. V letech 1995–2001 působil v ateliéru SEA (Skupina ekologické architektury), v roce 2002 spoluzaložil a dodnes vede vlastní kancelář TaK Architects, která se dlouhodobě věnuje kontextu současné a historické architektury. Hledání autentického architektonického výrazu, rovnováhy mezi památkovou ochranou, požadavkem na soudobou a funkční stavbu prezentuje nejen na vlastní tvorbě, ale i na profilových výstavách, přednáškách a v publikacích. Na FA vyučuje od roku 2005.

© Jiří Ryszawy

doc. Ing. arch. Jana ZDRÁHALOVÁ, Ph.D.

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT, kde získala také doktorský titul. Působila jako asistentka v ateliérech Jehlík a Klokočka. Věnuje se výuce urbanismu, spolupráci s kolegy z krajinářské architektury a územního plánování a od roku 2015 koordinuje doktorské studium na FA. V rámci výuky v ateliéru Klokočka spolupracovala na urbanistických projektech s TU Dresden, podílela se také na výzkumných projektech v oblasti urbánního prostředí, památkové péče, kybernetiky a umělé inteligence. Působí v profesní organizaci European Network for Housing Research, od roku 2022 je předsedkyní stavební komise pro Prahu 16.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.