Zprávy

Soutěžní přehlídka Druhá kůže představí bytové projekty studujících bakalářů

Fakulta architektury ČVUT vyhlašuje letošní ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže. Ta je určena studujícím bakalářského studijního programu zapsaným v zimním semestru 2023/2024 nebo v letním semestru 2022/2023 do Ateliéru bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže navrhují vedoucí ateliérů, uzávěrka nominací je 9. 2. 2024. Odevzdání projektů do soutěže proběhne v pondělí 12. 2. 2024.

Soutěžní přehlídka Druhá kůže, kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze již od roku 2012, si klade za cíl představovat rozdílné přístupy k navrhování bytových staveb, přispívat k reflexi ateliérové výuky a k diskusi o její metodice a ocenit ateliérové projekty studujících bakalářů. Přihlášené projekty jsou prezentovány v soutěžních sbornících, na výstavě a na webu FA. Ocenění studující navíc získají finanční odměny v celkové výši 18.000,- Kč. O rozdělení částky rozhoduje odborná porota.

Vyučující Ateliéru bytová stavba mohou do soutěže nominovat nejvýše tři projekty vytvořené pod jejich vedením, a to do 9. 2. Projekty hodnotí porota tvořená externími odborníky, letos v ní zasednou Magdalena Hlaváčková, Karel Janda a Jaroslav Šafer, které doplní vylosovaní vyučující z FA.

Vernisáž spojená s vyhlášením vítězných projektů proběhne 29. 2. v 18 hodin v přízemí FA. Podrobné informace o soutěžní přehlídce najdete na webových stránkách Druhé kůže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout