Zprávy

Malé světy pro radost z bydlení. Druhá kůže vybrala nejlepší studentské projekty bytových staveb

Vítězným projektem dvanáctého ročníku soutěžní přehlídky se stalo Bydlení Libeň od Michaela Albrechta z ateliéru Kuzemenský. Porota ocenila práci s kontextem, dotažené dispozice a detaily nabízející uživatelsky přívětivé obytné prostředí. Vyhlášení výsledků proběhlo 29. února na Fakultě architektury ČVUT.
© Jiří Ryszawy

Druhá kůže každoročně prezentuje rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení, reflektuje ateliérovou výuku na fakultě a otevírá debatu o metodice navrhování bytových staveb. Do letošního ročníku nominovali vyučující Ateliéru bytová stavba rekordních 60 projektů z 22 ateliérů.  

O vítězných pracích rozhodovala porota ve složení: Jaroslav Šafer, Karel Janda, Magdalena Hlaváčková, Marek Blank a Ján Stempel. Hodnotila urbanistický kontext, splnění technických požadavků na bytové stavby, dispozice a celkový výraz. „Oceňujeme zejména vysokou úroveň zpracování jednotlivých projektů i rozsah zpracování některých zadání,“ uvádí porotci a porotkyně. Zároveň studujícím doporučili klást větší důraz na kvalitu a čitelnost půdorysů. Kromě hlavních cen byla udělena také čtyři čestná uznání za originální a odvážná řešení. 

Ocenění spolu se zástupci poroty, předsedou Jaroslavem Šaferem a Karlem Jandou,předával děkan FA ČVUT Dalibor Hlaváček. Ten pogratuloval všem nominovaným a připomněl také emeritního děkana Zdeňka Zavřela, který stál u zrodu soutěže. Autoři vítězných prací získali finanční odměnu v celkové výši 23 000 Kč. 

Všechny projekty jsou uveřejněné na stránkách soutěže. Fotografie z vyhlášení výsledků najdete v galerii Ze života FA

1. cena  

Michael Albrecht – Bydlení Libeň – ateliér Kuzemenský 

Autorská zpráva 
Libeň je místem mnoha tváří a osobností. Jako by snad každé zákoutí této čtvrti mělo vlastní kulturu. Nejzajímavější jsou však místa, kde se tyto kultury protínají. Naše parcela je jedním z nich. Řídké osídlení prudkého kopce nouzovými příbytky z dob první republiky přechází plynule do přísné a důstojné blokové zástavby. Celá kompozice je po obloze rámována železobetonovým železničním viaduktem. Beru si od každého něco. Důstojnost a střídmost blokové zástavby, funkčnost a jednoduchost mostní konstrukce, a hlavně radost z bydlení a lidskou tvořivost z osady Hájek. 

 
Hodnocení poroty 
Porota oceňuje vhodný charakter doplnění blokové městské struktury, kvalitní návrh rozmanitých veřejných prostorů, zklidnění hlavního veřejného prostoru (bez IAD). Porota dále oceňuje práci s kontextem a hierarchií veřejných a soukromých prostorů, obytný charakter prostředí, koncept dotažený do dispozičního řešení a detailů. Výsledné měřítko objektu nabízí uživatelsky přívětivé obytné prostředí. U části domů porota oceňuje poloveřejné zahrady se vstupy do jednotlivých sekcí.  

2. cena  

Marek Krbec – Bezruchu – ateliér Valouch–Stibral 

Autorská zpráva 
Atraktivní lokality na dotek s přírodou i hlavním městem. Úkolem bylo dát místům smysl a nový život. Beroun, město s bohatou historií a přírodou všude kolem vyhlíží slibnou budoucnost ve formě tunelu, který by podle plánů měl ústit až v Hlubočepech. Díky tomu, cesta do centra stověžatého města zabere 15 minut. Brali jsme v potaz vysoký nárůst obyvatel a celkové zatraktivnění území. Navrhli jsme urbanismus, který tuto změnu unese a přispěje fungování města jako celku. Dálnice s kolejemi a vrakovištěm tvoří hranice naší krajiny působení, a tak jsme vytvořili na území velké vnitrobloky, malé světy, kde se nově-přistěhovaní mohou ukrýt před okolním hlukem. Mnou navržený bytový dům do sebe pouští lidi a světlo, nikoli však ruch. 

 
Hodnocení poroty 
Projekt vychází z pevného urbanistického konceptu kompaktního okrsku. Z blokového uspořádání vychází velikost a tvar vnitřního poloveřejného dvora a pozice jednotlivých vertikálních komunikací, tvar bloku generuje řešení velkého množství rozmanitých dispozic, výškou a měřítkem dům působí příjemně a obytně. V parteru s vyšší konstrukční výškou jsou navržené komerční prostory, což odpovídá městskému charakteru zástavby.  

2. cena  

Štěpán Musil – V tandemu – ateliér Valouch–Stibral 

Autorská zpráva 
Se stále zhoršující se dostupností bydlení v Praze jsme nuceni hledat nové příležitosti budování míst pro život. Bezprostřední kontakt se železnicí může být pro některé velkou výhodou, i přes to však majorita těchto pozemků v okolí Prahy zůstává nevyužita. Dobřichovice v údolí Berounky jsou jednou z nejžádanějších lokalit v blízkosti Prahy. Vysoká úroveň pro život si však žádá svou cenu, tudíž je pro průměrného člověka v mladším věku možnost pořízení bydlení problematická. Blízké železniční spojení naopak skýtá velký potenciál pro mladé obyvatele v aktivním věku. Návrh se soustředí na možnost bydlení v žádané lokalitě dostupnější formou, avšak s dostatečným prostorem pro obyvatele se začínající rodinou, a to jen v několikaminutové vzdálenosti od přímého spojení do hlavního města. 

 
Hodnocení poroty 
Jednoznačná racionální architektura pracuje s konceptem bariérové pavlačové dispozice. Porota oceňuje práci s kontextem. Výraz domů odpovídá prostředí u železniční tratě a startovacímu typu bydlení. Přesvědčivé grafické zpracování projektu.  

3. cena  

Lukáš Lipka – Ostrava tower – ateliér Koucký 

Autorská zpráva 
Veľkorysosť, čistota, elegancia. Aj tak sa dá opísať Ostrava Tower. Tvar budovy je daný predovšetkým štvorcovým pôdorysom o rozmeroch 24 na 24 metrov, a zároveň uberaním hmoty z vyšších podlaží. Táto redukcia hmoty stavbu odľahčuje a prispieva k vniku svetla do bytov v susednej zástavbe. Stavba je taktiež definovaná jej vyvýšením o 1,5 metra čo prispelo k vzniku štyroch záhrad plných zelene a života. Fasáda budovy je ovplyvnená rovnakým rastrom okien, čím sa docielila jej jednoduchosť a elegancia. Projekt Ostrava Tower prináša do oblasti 71 nových bytov. Ponúka komfort, luxus, pohodlie a vytvára tak priestor pre ideálne bývanie v srdci Ostravy.
 

Hodnocení poroty 
Přesvědčivě zpracovaný projekt velkého měřítka s dobře vyřešenými dispozicemi, které reagují na technické požadavky určené pro výškové stavby. Jednoduchý řád na fasádě reflektuje konstrukční principy s tím, že řešení tektonicky uvolňuje nároží a využívá je pro hlavní obytné prostory.  Vstupní hala odpovídá měřítku objektu. 

Čestné uznání: 

Filip Kiršbaum – Bytový dům po půl v proluce – ateliér Mádr

Čestné uznání poroty za výrazný výtvarný projev.

Simona Suchá – Jenga – ateliér Zmek–Krýzl–Novotný

Čestné uznání poroty za netradiční, důmyslné a hravé vytěžení městského prostoru pro bydlení. 

Eliška Medřická – Metabolix – ateliér Sosna–Filsak

Čestné uznání poroty za hledání silného a jednoznačného konceptu. 

Lukáš Fořt – Bydlení nad Vozovnou Žižkov – ateliér Seho–Poláček

Čestné uznání poroty za neobvyklé využití střechy stávající konstrukce. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout