Lidé

Ing. arch. Josef Holeček

Dizertační práce

Téma: Nájemní dům - etalon moderní Prahy

školitel: prof. PhDr. Pavel Kalina CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.