Lidé

Ing. arch. Josef Holeček

Autoři
Rykl, M. - Kolovský, M. - Holeček, J. - Kostelníková, N. - Hurná, D., - Sedlická, J.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2019. Plzeň: Ing. Petr Mikota, 2019. p. 237-266. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-87170-70-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Stavebně historický průzkum , zpracovávaný učitelem a studenty fakulty architektury učinil vrstevnatou sondu do stavebních dějin jednak objektu samého, jednak přinesl informace širšího dosahu. Obohatila se znalost o kadaňských městských hradbách. Poodhalena byla disposice domu, který „kolonizoval“ v raném novověku již méně_ potřebný parkán. Dům od 16. do 18. stol. byl síňového typu, bezpochyby patrový. V období baroka v blíže neurčitém čase ve 2. polovině nebo na konci 18. stol. dochází k vyčlenění chodby a proměně síňového domu na chodbový. Pozoruhodná a příznačná je mentalita živnostníka a pronajímatele bytů F. J. Krehana, projevující se jednak velkou přestavbou 185-52, ale i stálou stavební aktivitou a také úsporností až lakotou. Dějiny kolem 2. světové války přinesly kromě všudypřítomného scénáře výměny obyvatel také pozoruhodné artefakty v podobě obětiny, či spíše návratové vzpomínky, které jsou výzvou k speciálnímu výzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.