Lidé

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Autoři
Kotnourová, K. - Florián, M.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The symbiosis of architecture and sound in connection with the human mind and body. This project explores possible connections and interactions between sound, imagination and visualisation of space through experimental work with Brain-Computer Interfaces, BCI technology, EEG headsets, and visual programming in audio-visual studio MAX MSP. The architecture reflects the sensory experience of space and sound while transforming its own structures. Space is changing under the influence of sound waves and vice versa.
Autoři
Florián, M.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Ateliér FLO│W na Fakultě architektury ČVUT v Praze je toho názoru, že digitálně navrhovaná architektura by měla být flexibilní, interaktivní a adaptabilní. Digitální revoluce spolu s vývojem pokročilých materiálů, principiálně změnily způsoby plánování, vedení a kontroly stavby. Prostřednictvím kreativního zapojení algoritmu architekta, designéra anebo studenta může vzniknout nekonečné množství podobných struktur a budov, které jsou geometrickým výsledkem předem určených dimenzionálních, referenčních a funkčních závislostí. Úlohou je spojit lidi a procesy do jednotného funkčního organizmu, který bude taky zaangažován do živé komunikace se svým prostředím. Digitálně řízená architektura usiluje o paradigmatický zvrat, od statických k interaktivním a adaptabilním strukturám a systémům úspory využívání materiálů aby zamezili exploataci přírodních zdrojů.
Autoři
Petrš, J. - Dahy, H., - Florián, M.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper presents an usage of soft mechanism for architectural purpose. Since last two decades computational architecture field is hardly influenced by robotics and a adaptivity, new materials and technologies are appearing almost every day. And architecture is mostly like multidisciplinary field which connect everything new and trying to package it to aesthetical form for application in context of current culture and society. Old format when was architecture mostly about constructions and their contextual aesthetics are at universities and research institutes often extended by material and technological issues. Soft robotics is a subfield of robotics dealing with soft or smart responsible materials. Due to its perfect adaptivity safety and flexibility it can be an alternative to rigid mechanisms and bring the robotics closer to natural performances. Uncountable examples of plant and animal systems use the soft mechanisms for their adaptation and movement in a real environment. Soft robotics is concerned as a main driving scope in the robotics future. High potential for its use is in the fields of medicine and manufacturing. But it started to influence also to the architecture during the last years. Mostly as an alternative to classical rigid actuators in interactive or kinetics structures as well as cooperative small scale robots. Goal of this paper is to compare previous and current research on a field of soft robotics in architectural context.
Autoři
Florián, M. - Petrš, J.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Současnost postavená na konvergenci stojí na počátku nové éry interpretace architektury: autonomního sestavování a plánování. Během několika posledních let přinutilo spojení digitální fabrikace a robotických technik architekty a konstruktéry navrhovat velmi kustomizované struktury nestandartních staveb. Tyto procesy byly z velké části limitované měřítkem, zaměřením a především zeshora objednanou fabrikací. Autonomní plánování postavené na principu zespoda fungující technice je příslibem velké měřítkové diferenciace, adaptability a potenciálu rozvoje rozmanitých procesů plánování. Architekti a designéři jsou díky pokroku v poznání fungování živých organismů, pokročilých systémů, struktur a materiálů schopni za pomoci fyzikálních simulací plánovat na míru zespoda nahoru nejen individuálně kustomizované struktury, ale i robotické stavební systémy na principu decentralizovaného sebesestavování.
Autoři
Petrš, J. - Havelka, J. - Florián, M., - Novák, J.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The paper explores the use of in-house developed self-reconfigurable modular robotic system in civil construction activities and investigates a concept where an arbitrary Civil Engineering structure or a daily use industrial product are self-assembled from a number of self-reconfigurable composite blocks. The system extends current range of modular robot systems (mDrs) where autonomous modules self-assemble into a wide variety of forms. However, contrary to conventional mDrs, MoleMOD has not mechatronic actuating parts permanently fixed to each individual module. The MoleMOD actuators are separable and operate inside the modules, tight them together or relocate them to required configuration. It significantly reduces number of expensive mechatronics parts and the environment the actuators operate. Although MoleMOD focuses on architecture, it can take over other mDrs tasks as research and rescue. This paper describes properties, advantages, foreseen applications, and basic design specifications of the second generation prototype.
Autoři
Kurilla, L. - Achten, H., - Florián, M.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with possibilities for evaluation and visualization of structural solutions created in the conceptual design phase. The goal is to support transparency of structural analysis results, and to support architects' decision-making by providing them with opportunity to compare different structural solutions. Research will be implemented into the developed software tool, with the aim to support architects in the shaping process and to teach them to better understand form and forces.
Autoři
Florián, M.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Anotace
Studio FLOƒW zastává názor, že digitálně řízená architektura má být flexibilní, interaktivní aadaptabilní. Software je hnací silou ve všech etapách plánování struktury a vzniku architektury stavby. Charakteristickým znakem je neustálá snaha o inovace. Inspirací se stávají rozmanité přírodní procesy, jež se promítají do procesu plánování, které je založeno na aplikaci evolučních technik obohacených jak o pokročilé simulace, animace a nástroje pro plánování designu struktury stavby, tak i o parametrické projektové systémy a skriptovací metody. Kreativním zapojením algoritmů může architekt, projektant či student generovat nekonečně mnoho podobných struktur staveb, což představuje geometrický výstup předem definovaných rozměrových, referenčních a funkčních závislostí. Struktura je definována algoritmy, do nichž vstupuje řada proměnných, jako jsou například potřeby uživatele, klima parametry, chování, počet a dimenze jednotlivých komponentů. Pokud jsou algoritmické skripty, jež určují tvar a lokalizaci komponentů, napsány dostatečně obecně, je možné měnit vstupní parametry, a tím i finální design struktury stavby. Evoluční modely umožňují kombinování atomické struktury a mechanických vlastností materiálu s makro chováním struktury stavby jako celku zasazeného do dynamického prostředí. Architektura a urbanismus mohou být založeny na teorii roje, v níž je zastavěné prostředí definováno jako prostor, který je formován chytrými komponenty a roboty, jež nejen spolu, ale i s uživateli vzájemně spolupracují. Evolučně inspirovaný proces plánování je chápán jako proces optimalizace, ve kterém se nalézá vhodné řešení v prostoru všech možných řešení. Digitálně řízená architektura se zaměřuje na paradigmatický posun od statických přes interaktivní až k adaptabilním strukturám citlivým k aplikaci materiálů a využívání přírodních zdrojů.
Autoři
Florián, M.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
V této oblasti je zatím princip plánování založen na schopnosti vyrábět z molekulární stavebnice rotory, něco, co má osičku, setrvačník, co se může točit, co se dá pohánět elektrickým polem, světlem nebo proudem plynu. Jednotlivé stavební bloky stavebnice se skládají z molekul o desítkách až stovkách atomů. Jedná se o zcela nové materiály, při jejichž přípravě je nutno se řídit přesnou polohou jednotlivých chemicko-fyzikálních skupin. Konstrukce těchto materiálů s přesně definovanou adaptivní strukturou na atomární úrovní a s integrovanými molekulárními zařízeními vykonávají různé funkce, jako větrání, topení, chlazení, osvětlení a podobně. Tyto strukturální systémy lze programovat tak, aby měly neuvěřitelně malou velikost, měnily tvar a přizpůsobovaly se změnám prostředí. Forma projektu je schopna se chovat distribuovaným způsobem velmi podobně jako vzájemně spolupracující buňky v lidském těle. I v tomto případě jednotlivé stavební komponenty struktury projektu získávají design pomocí CAD systémů a pak se pomocí speciálního softwaru buď přímo tisknou, anebo se vyrábějí v plně automatizované nanotovárně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.