Lidé

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.