Lidé

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Autoři
Pavlík, M. ed. - Jirka, V. ed.
Publikováno v
Kruh u Jilemnice, 2006-06-08/2006-06-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. ISBN 80-01-03560-3.
Rok
2006
Podkategorie
Sborník
Autoři
Jirka, V.
Publikováno v
Defense date 2005-06-22. PhD Thesis. CTU FA. Department of Construction Engineering I.
Rok
2005
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Autoři
Šourek, B. - Jirka, V. - Řehoř, E. - Schwarzer, J., - Štys, D.
Publikováno v
Vytápění, větrání, instalace. 2003, 12(3), 123-124. ISSN 1210-1389.
Rok
2003
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Projekt zahrnuje 23 roninných domků vytápěných centrálně kotlem na biomasu. Každý dům má na jižní fasádě zimní zahradu s integrovaným kolektorem SOLARGLAS 1 v šikmé části zasklení. Tento kolektor eliminuje tepelnou zátěž osluněním, umožňuje přípravu TUV a zajišťuje příjemné osvětlení interiéru.
Autoři
Jirka, V. ed. - Pšenička, F. ed., - Hanák, M. ed.
Publikováno v
Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě, 2003-06-04/2003-06-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2003. ISBN 80-01-02989-1.
Rok
2003
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.