S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Předměty

522NK3B Nosné konstrukce III

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.