Lidé

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2012-2015
Anotace
Hlavním cílem je poskytnout operativní nástroje a podklady pro rozhodování o rekonstrukcích a dalším využití zděných, železobetonových a ocelových industriálních staveb. Metodické pokyny se uplatní i při hodnocení dalších památkových staveb. Vypracuje se samostatná metodika; poznatky se využijí při tvorbě národní přílohy ČSN ISO 13822 pro historické konstrukce a při doplnění dvou Technických podmínek MD ČR pro existující mosty. Dílčí cíle projektu zahrnují rozvoj: - modelů základních veličin a poznatků o účincích okolního prostředí, - metod ověřování spolehlivosti s využitím nedestruktivních nebo šetrných destruktivních zkoušek, - metodiky efektivního rozhodování o opatřeních s využitím optimalizace nákladů. Projekt bude mít i významné ekologické přínosy. Poznatky budou uplatněny při výuce a v dalším celoživotním vzdělávání. Výsledky budou ověřeny na skutečných konstrukcích a uveřejněny v odborných publikacích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.