Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

garant předmětu Nauka o stavbách III

VZDĚLÁNÍ:
2012          Habilitace v oboru architektura   
                 Fakulta architektury ČVUT Praha
1985 - 87    Urbanismus –                           
                  Fakulta architektury ČVUT Praha.
1970 - 76    obor Architektura                      
                  Fakulta stavební ČVUT Praha        
                  (ateliery: prof. Čermák, prof. Kovařík, prof. Šnajdr,
                                doc. Krásný, prof. Paroubek + diplom),
 
ODBORNÁ PRAXE:
1993 - 2018 - jednatel *,                           Architektonické studio GAMA s.r.o.
                             * + vedoucí architekt, (do roku 2000 s K. Pagerem)
2007 -                   - člen Akademie České ceny za architekturu.
1973 – 1989 **     Sportprojekt Praha
                            ** externí spolupráce
1992         – Česká komora architektů – č. autorizace. 00 409.
1991 -       - BLOK architektů a výtvarníků
                   od 2011 až 2020 předseda spolku
1990 – 93 – společník *                          Atelier GAMA s.r.o.,
1987         – Skupina Středotlací,
1981         – tvůrčí skupina LO-TECH,       s J. Loudou a T. Kulíkem
1977 – 90 – vedoucí projektant                PÚ VHMP, atelier 3
1976 – 77 – projektant                            Pražský projektový ústav,
 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST:
Od roku 2011       garant předmětu NS iii – Občanské stavby 1,
Od roku 2005       přednášky v oboru NS - školské stavby        
Od roku 2005       vedení cvičení v oboru NS - školské stavby. 
Od roku 1998       vedení ateliéru na Ústavu nauky o budovách,
 
VYBRANÉ PUBLIKACE: 

2022 - Základní školy : Manuál pro zadávání veřejných budov; 
           + O. Tuček, V. Mudra. Praha: 2022. ISBN 978-80-01-07036-9.
2022 - Divadlo: prostor & akce;
           + V. Soulenka
          Praha: Nakladatelství ČVUT, 2022. ISBN 978-80-01-06926-4.
2021 - Prostory pro gastronomii; 
          + Z. Lipš
           Praha: Nakladatelství ČVUT, 2021. ISBN 978-80-01-06719-2.
2021 - Základní školy - Manuál pro zadávání veřejných budov;
           + O. Tuček, V. Mudra
           Praha: Ústav nauky o budovách. 2021.
2018 - Knihovny v době nových medií;
           Praha: Nakladatelství ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06335-4.
2015 - Prostory pro filmovou projekci;
           Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015. ISBN 978-50-01-05627-1.
2012 - Univerzální prostor pro výuku, habilitační přednáška;
           Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05036-1.
2010 - Nauka o stavbách – Školské stavby;
           Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04510-7.

PUBLIKACE - lze koupit v planografii pod schody u Jelena, v NTK, nebo objednat na: https://eobchod.cvut.cz
 
OCENĚNÍ:
2018 - Cena Jože Plečnika;
           za celoživotní přínos architektuře a stavitelství.
2008 - EAREI Stavba roku 2008;
           Buddha Bar Hotel.
2006 - Cena Státního fondu rozvoje bydlení;
           Obytná skupina na Mazance, Praha 8.
1993 – Grand Prix Obce architektů ´93;
           + J. Smetana, J. Louda, T. Kulík
           Divadlo Spirála.                  

 

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH:
2016             - Výstava FA ČVUT 1976 - 2016,
                       Praha: GJF                        LO-TECH + J. Smetana,
2010 + 2009 - Výstava členů BLOKu,
                       Brno: FA + Bratislava: SA,
1993             - Sbírka architektury se představuje,
                       Praha: NG                          LO-TECH + J. Smetana,
1992             - Poezie střízlivosti, Bratislava:
                       SNG + Praha: NG                LO-TECH + J. Smetana, 
od 1991         - Stálá expozice sbírky architektury,
                        Praha: NG                          LO-TECH + J. Smetana,
1991              - Bienále Benátky 1991                     
                                                                 LO-TECH + J. Smetana, 
1991              - Pražské quadrienále 1991                             
                                                                  LO-TECH +J.  Smetana, 
1989              - STL středotlací,
                        Praha: SČA a ČFVU,              LO-TECH
1988              - Urbanita II,
                        Praha: GJF                           LO-TECH
1988              - Konfrontace1988,
                        Praha: SČA a ČFVU               LO-TECH
1987              - World biennale of architecture INTERARCH,87,
                         Sofie,                                 LO-TECH

 
VYBRANÉ REALIZACE:
2021 - Bytový dům Cukerní, Praha                                  + J. Matějka
2018 - Bytový dům Vodnická,  Praha
2015 - Multikino v OC Gáléria Lučenec                                    
2015 - Multikino u OC Bory Mall, Bratislava                       + M. Fuksas
2013 - Vestavba Multikina Cinestar Černý Most, Praha        + R. Bishop
2013 - Vestavba Multikina Cinestar Šantovka Olomouc        + R. Bishop
2012 - Vestavba Multikina Cinestar Breda-Weistein, Opava  + J. Šafr
2009 - Označení nové budovy Národního muzea, Praha       + K. Míšek
2008 - Vestavba multikino Cinestar Nisa centrum. Liberec    + J. Skřítecký
2008 - Rekonstrukce hotelu Buddha Bar, Praha    + DWA Paris (interiéry)
2008 - CAMPUS soukromá vysoká škola, Praha
2008 - Obytné domy CAMPUS, Praha
2006 - Obytné domy AMADE 1, Praha                  + M. Povolný
2005 - Umístění a sokl sochy Dr. Edvarda Beneše, Praha
2005 - Vestavba multikina Cinestar Olomouc        + Y. Sapir
2005 - Obytné domy Harmonie, Praha
2004 - Obytné domy Na Mazance (Galerie nad Vltavou), Praha
2001 - Vlastní dům, Kamenice, Těptín
1997 - Mezinárodní škola v Praze          + A. Schimakoff + J. Spaeth
1997 - Polyfunkční dům Ukrajinská, Praha
1991 - Divadlo Spirála, Praha                             LO-TECH    + J. Smetana
1990 - Skicentrum Harrachov            LO-TECH    + I. Loos + V. Mudra
1987 - Velín jezu Štvanice, Praha                        LO-TECH
1985 - Vybavení veslařského areálu Račice           LO-TECH
 
 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout