Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

garant předmětu Nauka o stavbách III

Všechny publikace

Autoři
Stýblo, Z. - Soukenka, V.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2022. ISBN 978-80-01-06926-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Divadelní budovy slouží po celý den usilovné práci herců, režisérů a dalších zaměstnanců, zaměřené na několik hodin, kdy přicházejí diváci pro jedinečný prožitek vytrhující je z jejich každodennosti. Místem, kde se obě tváře divadla prolínají, a tím dávají existenci budovy i samotné činnosti smysl, je vlastní divadelní prostor sjednocující hlediště a jeviště. Publikace tuto podvojnost zobrazuje na každé dvoustránce, kdy k obecným historickým, teatrologickým, typologickým a provozním záležitostem odpovídá z levé strany architekt, i z hlediska diváka, a z pravé scénograf, i z hlediska herce.
Autoři
Stýblo, Z. - Tuček, O., - Mudra, V.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2022. ISBN 978-80-01-07036-9.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Vydavatel
FA ČVUT Ústav nauky o budovách
ISBN
978-80-01-07036-9
Počet stran
132
Anotace
V Praze se v blízké budoucnosti plánuje výstavba asi 15 nových školních budov nebo jejich přístaveb. Přitom ale neexistuje jednotný standard či metodika, jak správně stanovit stavební program a standard budovy, nemluvě o proměně edukačního prostředí. Nově vytvořený "Manuál zadávání školských budov" má za cíl poskytnout zadavatelům přehledný, hutný a vyčerpávající souhrn potřebných informací, aby nově budované školy odpovídaly potřebám výuky ve 21. století.
Autoři
Stýblo, Z. - Lipš, Z.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2021. ISBN 978-80-01-06719-2.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Vydavatel
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House
ISBN
978-80-01-06719-2
Počet stran
452
Anotace
Publikace Prostory pro gastronomii reaguje na proměny v oblasti stravovacích zařízení za posledních třicet let. Zrušení přísných zařizovacích i ostatních regulací otevřelo v této oblasti nejen široké možnosti různým kuchyním, ale i racionalizaci uspořádání výrobních prostorů. Zároveň uplynulo již kolem padesáti let od stanovení ergonomických zásad při stolování a bylo je třeba aktualizovat pro současnou populaci.
Autoři
Stýblo, Z. - Mudra, V., - Tuček, O.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Koncepční příručka pro zadavatele a zřizovatele školských staveb
Autoři
Stýblo, Z.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06335-4.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace provází čtenáře ve stručnosti historií knihoven, poskytuje přehled o různých typech knihoven, jejich základních provozních vazbách, technických, technologických, ale i legislativních podmínkách jejich návrhů či urbanistických souvislostech jejich umisťování v sídlech. Podstatnou část obsahu tvoří i nejzajímavější příklady knihoven postavených u nás a v zahraničí.
Autoři
Kohout, M. - Kubánková, J. - Stýblo, Z., - Cigánek, V.
Publikováno v
[Research Report] 2016.
Rok
2016
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Expertní analýza se zabývá posouzením projektu bytové výstavby v lokalitě Beranov na území obce Praha – Dolní Chabry. Posudek analyzuje tyto aspekty výstavby: architektonické a urbanistické řešení, vliv výstavby na kapacity školských zařízení a vliv výstavby na dopravní zatížení obce.
Autoři
Stýblo, Z.
Publikováno v
ARCH. 2015, 2015(12), ISSN 1335-3268.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze k publikované stavbě přístavby a dostavby základní školy..
Autoři
Stýblo, Z.
Publikováno v
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2014. ISBN 9788001056271.
Rok
2014
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Kniha doplňuje mezeru v literatuře, poslední publikace i ČSN zabývající se problematikou kin jsou z konce 80. let 20. století. Červenou nití publikace je vývoj filmového média jako technického prostředku i uměleckého či ideového vyjádření i prostředku zábavy k prostorům kinosálů. Zásadní je i zasazení do vývoje mediální scény s nástupem televize i soudobých multimédií na internetu a reakce filmové techniky a tvorby. V neposlední řadě uvádí i příklady pronikání filmové projekce do divadel, na výstavy i jako samostatných objektů. Shrnuje soudobě platné specifikace, Clasic Ratio, ČSN, CINEMASCOPE a IMAX s jejich technickými nároky a nároky na prostorové řešení.
Autoři
Stýblo, Z.
Publikováno v
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04510-7.
Rok
2010
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Vysokoškolská učebnice pro studenty Fakulty architektury. Typologie, konstrukce, příklady školských staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout