Lidé

prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Autoři
Krátký, V. - Šišolák, M.
Publikováno v
Architect +. 2019,(14),
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Rozhovor prof. V. Krátkého s Matějem Šišolákem k článku "Genius machinae" na téma rekonstrukce průmyslových objektů.
Autoři
Krátký, V.
Publikováno v
ERA 21. 2009, 9(1), 103-104. ISSN 1213-6212.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Publikace realizovaného díla komplexu kancelářských budov s fotografiemi, výkresy a technicjkým popisem.
Autoři
Krátký, V. - Hlaváček, V.
Publikováno v
ERA 21. 2009, 9(6), 103-104. ISSN 1213-6212.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Publikace realizovaného díla komplexu kancelářských budov s fotografiemi, výkresy a technickým popisem.
Autoři
Krátký, V. - Kotík, M.
Publikováno v
ERA 21. 2009, 9(4), 103-104. ISSN 1213-6212.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Publikace realizovaného díla komplexu kancelářských budov s fotografiemi, výkresy a technickým popisem.
Autoři
Krátký, V.
Publikováno v
Interiér, architektura, design, materiály, realizace. 2004,(6), 25. ISSN 1214-4584.
Rok
2004
Podkategorie
Článek
Autoři
Krátký, V.
Publikováno v
Architekt. 2004, 50(6), 9. ISSN 0862-7010.
Rok
2004
Podkategorie
Článek
Autoři
Krátký, V.
Publikováno v
Architekt. 2004, 50(6), 16-17. ISSN 0862-7010.
Rok
2004
Podkategorie
Článek
Autoři
Krátký, V.
Publikováno v
Stavba. 2003, 10(6), 22-27. ISSN 1210-9568.
Rok
2003
Podkategorie
Článek
Autoři
Krátký, V.
Publikováno v
Architekt. 2001, 47(10), 42. ISSN 0862-7010.
Rok
2001
Podkategorie
Článek
Autoři
Krátký, V.
Publikováno v
Architekt. 2001, 47(5), 44-45. ISSN 0862-7010.
Rok
2001
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.